Valentinlyst

Historiske verdier

Valentinlyst_historisk.pdf

Valentinlyst har navnet sitt etter en gammel gård som ligger i sør av området som i dag oppfattes som Valentinlyst. Gården finnes fortsatt, men ligger bortgjemt midt inne i et boligfelt.Som store deler av Trondheim, besto området stort sett av dyrka mark som etter krigen gradvis ble bygget ut. Av de første større områdene til å bli bygget ut var Persaunet hageby som ble bygget på slutten av 40-tallet.

Fra midten av 60-tallet ble større områder bygget ut, blant annet høyblokkene som nå karakteriserer Valentinlyst. Det var også i denne perioden at Kong Øysteins veg ble anlagt gjennom området. De større område-utbyggingene fortsatte utover 70-tallet. Av de mest karakteristiske, er de små husene i Bromstadenga borettslag. Disse ble bygget som miniboliger øremerket til personer over 60 år. I 1975 ble Valentinlyst kjøpesenter åpnet som et av de første kjøpesentrene i Norge.

På Tyholt ble det tidlig etablert både radiostasjon (1930) og skipsmodelltank (1939) som var forløperne til henholdsvis NRK og Sintefs nåværende anlegg. I 1985 ble Tyholttårnet bygget og ble en del av Trondheims bysilhuett.

Rundt Valentinlyst ligger det flere bevarte gårdstun; Brøset, Bromstad, Chatrinelyst og Blussvold.


Valentinlyst, 1969Foto: Ukjent/NTNU UB
Flyfoto fra 2017
Flyfoto fra 1999
Flyfoto fra 1964
Flyfoto fra 1947
Kart over området fra 1850
Valentinlyst gård, 1952Foto: Ukjent/NTNU UB
Sintefs skipsmodelltank bygges, 1937Foto: Schrøder
Valentinlyst senter på åpningsdagen, 1975Foto: WikiStrinda
Radiostasjon på Tyholt, 1934Foto: Hifling-Rasmussen
Valentinlystblokkene bygges, 1965Foto: Klaus Forberg
Valentinlyst gård i dagFoto: Trondheim kommune
Gamle veier og gårdstun (skravert=revet, fullfarge=eksisterende)
Historisk utvikling, mørkeste farge er de eldste områdene
Byantikvarens aktomhetskart for kulturminner.
Bildet er lenket til nettkartet.

Kartlegging og analyser av deltema


Samlet analyse


Historiske verdier


Natur og landskap


Byform og bystruktur


Mobilitet


Byliv