Valentinlyst

Mobilitet

Valentinlyst_mobilitet.pdf

Fra Valentinlyst er det bussforbindelser til Strindheim (fremtidig kollekvtiv-knutepunkt), og sentrum, med en avgangsfrekvens på mellom 15 og 20 minutter. Fra 2019 vil det gå metrobusser fra Strindheim og Østre Berg, som begge har bussforbindelser til Valentinlyst.

Langs hele Kong Øysteins veg er det sykkelfelt i veibanen. Med sykkel ned til midtbyen tar det ca. 10 minutter.

Det er et relativt finmasket internt gangnett i området, og det finnes gode alternativet til å gå langs den trafikkerte Kong Øysteins veg. Rundt senteret, er det imidlertid få gode gangkoblinger. De fleste går over innkjøringer og parkeringsareale for biler, som det er satt av mye areal til her.

Øst for Kong Øysteins veg går det parallelle gater for innkjøring til borettslagene. Disse gjør at veiarealet her oppfattes som veldig stort.

Store veiarealer
Gang- og sykkelveier gjennom grøntdrag
Parkering rundt butikksenteret
Kartet viser støynivå i området

Kartlegging og analyser av deltema


Samlet analyse


Historiske verdier


Natur og landskap


Byform og bystruktur


Mobilitet


Byliv