Historiske verdier

Kulturminner

Skråstilt skravur kommer ikke så godt fram i kartet, men kan sees tydeligere i det digitale nettkartet.

Arkeologi under bakken


Historiske elementer

Andre bygg, elementer og områder som bør få en antikvarisk vurdering


Historiske bilder og kart

Innhold

Kulturminner

Arkeologi under bakken

Historiske elementer

Historiske bilder og kart