Grilstad Marina

-under arbeid-

Medvirkningsmateriale

Dette er materiale for deg som skal holde gjestebud der tema for diskusjon er lokalsenterutvikling.

Trykk på bildet for å komme til nedlastbart dokument med bilder og kart over lokalsenteret.

grilstad marina.pdf

Samlet stedsanalyse

Kommer snart

Kartlegging og analyser av deltema

Historisk utvikling

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Mobilitet

Byliv