Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata

Seks mål for illustrasjonsplanen:

  1. Et attraktivt sted å være

  2. Ha gode forbindelser på langs og på tvers

  3. Formidle områdets og byens historie

  4. Byens møte med Nidelva

  5. Et helhetlig område

  6. Et sentralt grøntområde

Illustrasjonsplanen er veiledende og ikke juridisk bindende. Illustrasjonsplanen er visjonær og konseptuell, og den må detaljprosjekteres for endelig utforming. Illustrasjonsplanen skal sikre at helheten i gata blir ivaretatt i den framtidige utvikling av området.

For vitaliseringen av gata vektlegges fremkommelighet for gående i Illustrasjonsplanen. Det er gatebruksplanen for Midtbyen som skal avklare hvor mye biltrafikk som skal kjøre i Kjøpmannsgata, og hvor mange kjørefelt det blir behov for i framtida.

Illustrasjon: Mareld og Kaminski "Bryggepromenaden"

Vinnerne av plan- og designkonkurransen: Mareld og Kaminski, landskapsarkitekter/arkitekter fra Sverige, står bak vinneroppdraget: "Bryggepromenaden" - illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata.

Illustrasjonsplanen er et spleiselag mellom Statens vegvesen og Trondheim kommune. Plan- og designkonkurransen ble igangsatt i forbindelse med utredningsarbeidet for områdeplanen i Kjøpmannsgata, og som et forarbeid for en framtidig flytting av den fredede Brattørbrua. Illustrasjonsplanen strekker seg i hele lengden til Kjøpmannsgata, fra og med Brattørbrua til og med bruvakteiendommen, på sørsiden av Gamle Bybro.

Kopi av Illustrasjonsplan_Kjøpmannsgata_190208_MARELD_KKA_small (2).pdf

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata

Her kan du se nærmere på illustrasjonsplanen som legger føringer for områdeplanen for Kjøpmannsgata.


Kopi av Designprogram_Kjøpmannsgata_190208_MARELD_KKA_small (3) (1).pdf

Designprogram for Kjøpmannsgata

Her kan du se nærmere på designprogrammet som legger føringer for områdeplanen for Kjøpmannsgata. I tillegg vil brusteinsveilederen for Trondheim kommune legges til grunn for utforming av samferdselsarealer.

Delområder av illustrasjonsplanen for Kjøpmannsgata

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Området ved Bybroparken.

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Dronningens gates allmenning

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Krigsseilerplassen og Brattørbrua (ikke med i områdeplanen).

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Kongens gates allmenning.

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Området ved Royal Garden og Olavshallen (ikke med i områdeplanen).