Langsiktig gatebruksplan

Langsiktig gatebruksplan for Midtbyen 2025-2050

Etter vedtak av kortsiktig gatebruksplan har arbeidet med den helhetlige/langsiktige gatebruksplanen fortsatt. Informasjon om verksteder, medvirkning og status oppdateres på denne siden og på medvirkningssiden.

Utkast til Gatebruksplan ble lagt på høring 9. juni 2020. Gi dine innspill og les mer her.

Framdriftsplan:

Oversikt over verksteder (les mer her):

Verksted om bylogistikk: 18. juni 2019

Verksted om kjøremønster sykkel/bil: 28. august 2019

Verksted om parkering: 1. oktober 2019

Verksted om byliv og bymiljø: 23. oktober 2019