Langsiktig gatebruksplan

Langsiktig gatebruksplan for Midtbyen 2025-2050

Etter vedtak av kortsiktig gatebruksplan fortsetter arbeidet med den helhetlige/langsiktige gatebruksplanen. Informasjon om verksteder, medvirkning og status oppdateres her.

Utkast til tidslinje pr. mai 2019: