Parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Framtidsbilder program for parallelloppdrag skjerm.pdf

Ny framdriftsplan med aktiviteter for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050:

  • Oppstartsseminar: 21. november 2018
  • Fase 1 ferdigstilt: 15. januar 2019
  • Midtveisseminar: 15 januar 2019
  • Fase 2 ferdigstilt (innlevering av parallelloppdrag): 1. mars 2019
  • Avslutningsseminar med presentasjon av teamenes forslag: 5. mars 2019
  • Kvalitetssikring av ferdige forslag ferdigstilt: 21. mars 2019
  • Utstillingsåpning cirka 25. mars 2019.

Evalueringskomiteen avslutter rapportskrivingen i starten av mai 2019.

Les hele utlysningen på doffin.no