Verksted om barn i Kjøpmannsgata

Verksted om barn i Kjøpmannsgata

Tid: 06.12.2018, kl. 09.00-12.00

Sted: Kjøpmannsgata og møterom Festningen, Trondheim kommune


Program

09:00 Oppmøte ved Bakke bru i nedre gateløp. (Husk varme klær)

09:00-09:50 Velkommen og hva skal vi bruke dette arbeid til? Befaring.

10:00 Oppmøte på Byplankontoret, møterom Festningen

10:00-10:10 Kaffe og gruppeinndeling

10:10-10:20 Kort presentasjon av områdereguleringen i Kjøpmannsgata.

10:20-11:40 Gruppeinndeling, verksed og kaffe

11:35-12:00 Oppsummering