Verksted om barn i Kjøpmannsgata

Verksted om barn i Kjøpmannsgata

I forbindelse med områderegulering for Kjøpmannsgata skal det utredes om det kan reguleres til boligformål hvor det i dag er kontor og næring i bryggene.

Hvordan boligformålet har innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår skal konsekvensutredes. Til stede var representanter fra ungdommens bystyre, kommunens fagfolk som jobber med barn og unge, og noen av de som jobber med bolig i kommunen.


Tid: 06.12.2018, kl. 09.00-12.00

Sted: Kjøpmannsgata og møterom Festningen, Trondheim kommune


Program

09:00 Oppmøte ved Bakke bru i nedre gateløp. (Husk varme klær)

09:00-09:50 Velkommen og hva skal vi bruke dette arbeid til? Befaring.

10:00 Oppmøte på Byplankontoret, møterom Festningen

10:00-10:10 Kaffe og gruppeinndeling

10:10-10:20 Kort presentasjon av områdereguleringen i Kjøpmannsgata.

10:20-11:40 Gruppeinndeling, verksted og kaffe

11:35-12:00 Oppsummering

Resultat fra verksted om barn i Kjøpmannsgata