Verksted for lag og foreninger i Trondheim og Klæbu

Trondheim kommune arrangerte verksted for lag og foreninger i Trondheim og Klæbu 13. og 20. mars 2018 på Strindheim og Kattem skoler.

Hensikten med verkstedet var å gi lag og foreninger muligheter til både å gi innspill, men også å få informasjon om det planarbeidet som nå er i gang, og hvordan de kan bidra i tiden fram mot politisk vedtak.

Deltakerne sa sin mening om hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på når byen skal utnytte arealene sine enda bedre. Ved hjelp av legoklosser viste deltakerne, ut fra sitt ståsted, hvor i byen befolkningsveksten fram mot 2050 bør lokaliseres.

Trondheim kommune ønsket med verkstedet å skape en arena for samarbeid og diskusjon. Verkstedet var et ledd i kommunens strategiske arbeid med byutvikling, og kunnskapen vil være et nyttig bidrag i arbeidet med byutviklingsstrategi og kommunedelplan lokale sentra.

Presentasjoner brukt på møtet finner du til høyre på siden. Oppsummering fra gruppeøktene er også tilgjengelig her.

Velkommen til verksted

Om arbeidet med en byutviklingsstrategi

WS lag og foreninger

Byutvikling i Trondheim - eksemper fra byen

WS lag og foren. - eksempler byutvikling TK

Tematisk kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkter

Tematisk KDP lokale sentra og knutepunkter - Lag og foreninger 13.og 20.3.18

De tre gruppene drøftet kvaliteter det er viktig å ta vare på når byen blir tettere. I notatet til venstre framgår også hvilke lag og foreninger som deltok, og bildene under viser gruppenes tanker rundt videre byutvikling.

Oppsummering fra verksted for lag og foreninger

Gruppe Strindheim

Gruppe 1 Kattem

Gruppe 2 Kattem