Temaserie på Litteraturhuset

Velkommen til Litteraturhuset

Trondheim kommune inviterer til temakvelder på Litteraturhuset 2019. Formålet er å belyse verdier og kvaliteter som må til for å utvikle en god by, sett fra ulike fagfolks ståsted, og å få forslag til hvordan Trondheim kan bli enda finere. Temakveldene arrangeres som ledd i kommunens pågående arbeid med strategiske planer innenfor byutvikling. På flere av kveldene er det ønskelig med tilbakemelding fra publikum, men det vil ikke bli lagt opp til debatt. Presentasjonene legges ut under arrangementet der de er tilgjengelige.

Program

Vår:

9. mai kl. 19.00: Rommene mellom husene - byens uterom i byutviklingen v/Trondheim kommune

14. mai kl. 19.00: Gange som transportmiddel - hva skal til v/Helge Hilnhutter fra NTNU

13. juni kl. 19.00: Kulturmiljøer og kulturhistorie i byutviklingen v/Trondheim kommune/Byantikvaren

Høst:

12. september kl. 19.00: Byen som laboratorium - erfaringer fra prosjektet "Trondheim bylab" v/Trondheim kommune

Temaserien er noe vi tester ut for å prøve å bli litt bedre på medvirkning i plan- og strategiarbeidet vårt.

Interessert? Vil du vite mer - sjekk Litteraturhusets program, eller byplankontorets facebookside.

Velkommen skal du være!