Sommermøte om byutvikling 2019

Sommermøte om byutvikling

Sommermøte om byutvikling ble arrangert 20. og 24. juni 2019.

Dagsorden ser du til høyre og presentasjoner fra møtet finner du under.

Kopi av Sommermøte 2019 til nett

Kommunens prioriterte planoppgaver innenfor byplanlegging. V/avdelingsleder by og region Jofrid Burheim, byplankontoret.

Planarbeid på byplan - sommermøte 2019.pdf

Byvekstavtale for 2019-2029 - konsekvenser for Trondheimsområdet og Trondheim kommune. V/Elise Nordskag Sangereid, planlegger, byplankontoret.

Byvekstavtale - presentasjon (1).pdf

Reisevaner under endring. V/Bente Christine Gravaas, planlegger, byplankontoret.

Reisevaner - Sommermøte om byutvikling 2019.pdf

Friluftsliv og grønne områder i byutviklingen. V/Elisabeth Schottler, kommunalteknikk.

190624_Byplankontorets sommermøte.pdf

Lokale sentrum i bydelene - hva skjer? V/Merete Wist, byplanlegger, byplankontoret

Lokale sentrum - byplans sommermøte 24.06.19.pdf

Sentrumsstrategi for Trondheim sentrum - gode råd fra eksperter og innbyggere. V/Grete Hennisen, avdelingsleder indre by, byplankontoret

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050_byplankontorets sommermøter juni 2019.pdf

Om forslag til Byutviklingsstrategi for Trondheim fram mot 2050. V/Tove Hellem, planlegger, byplankontoret.

200619 Byutviklingsstrategi på sommermøte19.pdf