Orienteringsmøte om byutredningen

Orienteringsmøte om byutredningen for Trondheimsområdet

Rundt 150 tilhørere på orienteringsmøtet hørte prosjektleder Joar Nortug fra Statens vegvesen Region midt fortelle om arbeidet med og funnene fra den faglige utredningen.

Utredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens strategiske planarbeid, og Trondheim kommune orienterte kort om dette.

Byutredningen finner du på denne lenken.

Tid: 16. januar 2018 kl. 09.00-11.00

Sted: Auditoriet i Statens hus