Grønn strek på ny høring

Grønn strek på ny høring

I bystyret 22. november 2018 ble det besluttet å sende "Kommuneplanmelding om grønn strek" på ny høring samtidig med byutviklingsstrategien. Rådmannen har nå oversendt saken til politisk behandling. Det er fellesnemnda for Trondheim og Klæbu som skal ta endelig stilling til om grønn strek skal sendes på høring. Dette skjer i møte 27.august 2019.

Her finner du mer informasjon om det som rådmannen har lagt fram til politisk behandling.

Grønn strek saksframstilling.pdf
grønn strek notat.pdf
Grønn strek meldingsdok.pdf
grønn strek saksframstilling15.pdf