Brukermøte sykkel "Bedre sykkelby"

Miljøpakken, Statens vegvesen og Byplankontoret

07. november 2018

Miljøpakken, Statens vegvesen og Byplankontoret arrangerte sammen et brukermøte om sykkel på kulturhuset ISAK 7. november 2018.

Hensikten med brukermøtet var å få innspill på sykkeltiltak fra syklister i Trondheim. Miljøpakken arrangerer et slikt brukermøte hvert år. Status for innmeldte tiltak i 2017 ble gjennomgått.

Ca. 20 personer deltok på møtet/verkstedet på kulturhuset ISAK.

Gruppeoppgaver:

 1. Sykkeltiltak generelt: Vis mangler og dårlig tilbud i kart.

 2. Gatebruksplan for Midtbyen

Kortsiktig gatebruksplan for Midtbyen:

  • I hvilke gater bør sykkel ha hovedprioritet?

  • Er det kjente problempunkt?

  • Hvor er det behov for sykkelparkering?

  • Hva kan frigjort areal brukes til for sykkel?

Langsiktig gatebruksplan for Midtbyen:

  • Hvordan ivaretar vi medvirkning for syklister i langsiktig gatebruksplan?

  • Hvordan få flere til å sykle til Midtbyen?

3. Sykkelparkering: Vis behov for sykkelstativ/sykkelhotell i kart.

Bedre sykkelby 07.11.2018
Resultater 07.11.2018.pdf

Kartet viser alle innspill som ble gitt i dette møtet. (Miljøpakken har i tillegg mange andre innspill fra tidligere møter / sak i Adresseavisen om problempunkt m.m).

Til venstre i kartet kan du hake av for å se innspill gitt i 2017 og i 2018. For å få opp alle innspill som ble gitt i dette verkstedet, hak av "SVV" og "TK".

Trykk på symbolene i kartet for å få opp forklaring på tiltak.

(Innspillene er delt inn i SVV (Statens vegvesen): Riks- og fylkesveg og TK (Trondheim kommune): kommunal veg).