Spongdal

Under arbeid

Introtekst om stedet og bildekarusell

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrum finner du...

  • xxxx arbeidsplasser
  • xxxx innbyggere:
    • 0-15 år: xxx
    • 16-66 år: xxx
    • 67+ år: xxx
  • Befolkningstetthet: x personer/dekar
  • Utnyttelsesgrad: xx%
Tall per 15.01.2018

Fortell oss hva du mener om Spongdal lokale sentrum!

Klikk her for å legge inn dine forslag til tiltak og endringer


Annen aktuell informasjon

Spongdal_samlet analyse.pdf

Stedsanalyse

Hele analysen finner du her.