Stedsanalyse

En stedsanalyse er blblblblblblblb. For å ta gode valg og forstå osv her er det laget en stedsanalyse lglglgl Disse kartene er ikke oppdatert enda

Samlet analyse

beskrive beskrive

her kan du laste ned den samlede anlaysen i pdf format

Funksjoner

beskrive beskrive

Avstander

hvor langt kan du gå, hvor nærme bor du. Innenfor en omkrets på ca 1km bor det ca 7500 personer beskrive beskrive

Naturverdier


Bebyggelsestruktur


Aktiviteter


Mobilitet

Beskrive:

Kollektivtilbud, avstander for gående, sykkelveier, barrièrer

Historiske verdier

I kommuneplanens arealdel er det definert en hensynssone kulturmiljø for boligbebyggelsen på Saupstad og Kolstad.

Kolstad/Saupstad (ofte kalt ”Den hvite By”) og Huseby/Flatåsen - den største samlede boligutbyggingen i Trondheim, som startet på slutten av 1960-tallet. Det opprinnelige markante helhetspreget, som var gjennomført over et meget stort område, med flere separate byggetrinn, er for en stor del fremdeles i god behold. Epokegjørende ved sin løsning av trafikken, som ble holdt helt utenfor de store, parkmessig behandlede tunene.

Byantikvaren foreslår å utvide hensynssonen når neste kommuneplan (KPA) skal lages, da ønsker de å inkludere skolene og bydelens lokale sentrum, samt noen flere boliger (gul skravur)

Kolstadmyra 1976