Skoler nær sentrum

Huseby barneskole


Huseby ungdomsskole


Heimdal videregående skole


Interimskoler

Mens ny Huseby ungdomssskole og Huseby barneskole bygges er det interimløsnigner:

  • 1-4 på gamle Kolstad skole
  • 5-10 på Sverresmyr
  • Ungdomsskolen på gamle Heimdal videregående skole
  • I tillegg planlegges det fra høsten 2019 å ha ta imot videregåedne skoleelever fra Tiller mens Tiller vgs rehabiliteres.