Barnehager nær sentrum

Saupstad midlertidige barnehage

Ligger så og si i lokalt sentrum, men er ikke en permanent barnehage. Trondheim kommune leter etter ny tomt

Kolstad barnehage

Planlegges bygd ny

Avstand til sentrum


Ringen barnehage

Nytt uterom i 2018

Huseby barnehage

Kort vei via undergang under Kongsvegen