Vil du bidra?

VIL DU VÆRE MED PÅ Å UTVIKLE KUNSTPLANEN FOR SAUPSTAD - KOLSTAD?

Vi jobber nå med å utvikle en overordnet kunstplan for bydel Saupstad Kolstad, for å legge føringer for nye kunstprosjekter som kan og vil komme i bydelen fremover. Det er for eksempel ønskelig å utvikle kunstprosjekter til det nye sentrum og det vil komme kunst i tilknytning til nytt helsehus.

Det kan også utvikles kunstprosjekter til bydelens felles møteplasser. Om det skal utvikles kunstprosjekter til en bydel sine felles byrom eller kanskje til og med i tilknytning til borettslag, så er det nødvendig for oss å komme i kontakt med innbyggere og beboere omkring i bydelen for å høre om hva dere ønsker. Derfor er vi interessert i å komme i kontakt med interesserte innbyggere fra hele bydelen til å delta i prosessene slik at vi kan si noe om hva innbyggerne tenker i kunstplanen som vil følge utviklingen i bydelen i årene som kommer.

Hvilke kunstprosjekter kan være interessante for felles uterom og møteplasser? Kanskje er det interessant å etablere en bakerovn i et uterom, som kan benyttes av beboere året rundt? Kanskje noen av borettslagene er interesserte i å knytte til seg kunstprosjekter, enten i form av felles møteplasser (f.eks. grillhytte, veksthus m/bakerovn eller en trehytte som er utviklet av kunstnere i samarbeid med beboerne), eller kanskje dere ønsker utsmykning i forbindelse med blokkbebyggelsen (om byantikvaren gir tillatelse). Kanskje vi i fellesskap kan finne mer permanente løsninger for kunst i underganger og overganger. Kunstprosjekter kan også fungere som markører for besøkende som ikke er kjent i bydelen, som kan gjøre det lettere å orientere seg i bydelen.

Det er mange muligheter, og for alt vi vet, bor det kanskje kunstnere eller kunsthåndverkere i bydelen vi ikke vet om? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Det viktigste er at vi finner beboere som sammen med kunstnere er engasjerte i å skape gode, interessante og trygge møteplasser, kanskje litt utenom det vanlige?

Vil du vite mer? Ta kontakt med kunstfaglig prosjektleder Kjersti Berg på saupstadkolstadkunst@gmail.com.