Kunst på Huseby skoler

Kunstprosjektene ved nye Huseby skoler

  • Seks kunstnere jobber med fem kunstprosjekter på skolens områder.
  • Tre av prosjektene plasseres utendørs, ved Torget, Skogen og Haugen. Ett plasseres innendørs, i Kulturaksen. Ett prosjekt er en film.
  • Prosjektene skal realiseres innen skolen står ferdig sommeren 2021.
  • Her presenteres en del prosessbilder og du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt lenger ned på siden.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Her er kunstnerne som jobber med Huseby-prosjektene:

Billedkunstner Anne Helga Henning jobber med prosjektet Uendelighetsbandet, et medvirkningsprosjekt hvor hun utvikler kunsten i fellesskap med elevene, og forholder seg til dem som sine medforskere i prosjektet. Elevene skal bidra til utformingen av bandet, i form av en gravur i steinhellene som dekker Torget ved inngangen til skolene.

Trondheimsduoen Trygve Ohren og Charlotte Rostad jobber med prosjektet En hammer er også en fjellformasjon, som søker å stimulere til interesse for språk, retorikk og et stadig hardere offentlig ordskifte. Arbeidet baserer seg på Per-Erik Kirkebys oppslagsverk Den store norske synonymordboka, og henter inspirasjon i skolens egne elever, hvor 50% er fremmedspråklige. Duoen ønsker å samskape rom for språkundring i dialog med elevene.

Monika Gora utformer lysskulpturer på Haugen foran skolen i prosjektet Viewpoint. Symbolikken kan ifølge oppfattes som universell og mangefasettert, og henvender seg til mennesker med ulik bakgrunn. Prosjektet er et poetisk verk som setter mennesket og skolene inn i en større sammenheng. Kunsten skal vekke tanken på det evige, gjenfødelsen og på de sykliske forandringene som hele tiden foregår omkring oss: "Eleverna kan ha en relation till verket och bli påminda om att de är del av ett större sammanhang.”

Randi Nygård fokuserer på språk og bærekraft i sin installasjon Trestokk, som er ment for de minste elevene på skolen. Kunstverket vil både fungere som noe barna kan sitte og klatre på, i tillegg kan de følge livet i treet som gradvis blir brutt ned av sopp og insekt, og i et epletre som blomstrer på våren og gir epler på høsten. De kan også undre seg over fotavtrykkene og ordene i trappa og ved rekkverket. Epletreet er symbolsk på flere måter; det er både kunnskapens tre og livets tre.

I forbindelse med at Huseby skoler blir et landsdekkende ressurssenter for hørselshemmede elever, utforsker Ellen Henriette Suhrke gjennom sitt film- og fotoprosjekt hvordan man sanser og forholder seg til sine omgivelser gjennom ulike metoder for berøringskommunikasjon. Hva oppstår når man som døvblind kommuniserer utelukkende via det kroppslig-taktile sanseapparatet – nærmere bestemt lukt, smak og berøring?

Hvordan har vi valgt kunstnere til Huseby skoler?

Det har vært en lang prosess før kunstnerne som skal lage kunsten til skolen ble valgt. Et kunstutvalg ble opprettet våren 2017, og har hatt flere møter før en åpen prekvalifisering til konkurransen ble utlyst våren 2018. Kunstutvalget består vanligvis av arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre, entreprenør, brukerrepresentanter og kunstfaglig prosjektledere.

Nesten 100 kunstnere meldte sin interesse, og av disse ble det i august i 2018 valgt ut 12 kunstnere til 3 konkurranser og 2 direkte oppdrag.

Alle innsendte konkurranseutkast ble presentert på Saupstad bibliotek over noen uker høsten 2018. Kunstutvalget vurderte alle skisseutkastene i konkurransen og valgte til slutt ut hvilke kunstnere som fikk oppdragene.

Kunstfaglig prosjektleder skriver en kunstplan som kunstnerne skal bruke som en veileder når de utvikler kunstprosjektet sitt. Kunstplanen beskriver momenter kunstutvalget har kommet frem til som kunstnerne må forholde seg til når de utarbeider et skisseforslag til et utsmykningsoppdrag/offentlig kunstprosjekt.