Kunst i bydelen

I forbindelse med Områdeløft Saupstad-Kolstad vil bydelen møte ny kunst av høy kvalitet gjennom Trondheim kommunes ordning for Kunst i offentlig rom. Sju utendørs kunstprosjekter er allerede under utvikling – disse skal på plass omkring i bydelen i løpet av de neste par årene.

Her presenteres deler av de kunstneriske prosessene frem til de nye kunstprosjektene står ferdige.

Målet er å utvikle en strategisk kunstplan for bydelen med fokus på kontinuitet og helhetstenkning. Planen vil fungere som en veileder for mulige fremtidige kunstprosjekt i bydelen – les mer om planen her.

Se flere kunstprosjekter i Trondheim her: https://www.trondheim.no/kunst-i-offentlige-rom

Les mer om kunstprosjektene i bydelen:

Kort om kunst i offentlig regi

Når en velger kunstnere til kunstprosjekter til f.eks. skoler eller barnehage, vil det tradisjonelt sett bli offentliggjort en utlysning i det profesjonelle fagmiljøet for kunsthåndverkere og billedkunstnere i Norge, og noen ganger i utlandet. Interesserte kunstnere sender så inn en interessemelding med CV og referanser til egne kunstprosjekt.

Et kunstutvalg satt sammen av representanter for “brukere” av kunsten (f.eks. lærere ved en skole, eller styrer ved en barnehage), arkitekt, landskapsarkitekt, entreprenør, byggherre (byggets eier, f.eks. Trondheim kommune) og kunstfaglig prosjektleder. Kunstutvalget møtes jevnlig i god tid før bygget påbegynnes, for å bli enige om hvilke kunstnere og hva slags type kunst som skal etableres i området eller bygget. I Saupstad bydel er billedkunstneren Kjersti Berg engasjert som kunstfaglig prosjektleder over en lengre periode for å lede prosjektene i bydelen. En assisterende prosjektleder er også engasjert i Dalen Park og ved Huseby Skoler.

Kunstutvalget kan invitere kunstnere til en konkurranse eller gi direkte oppdrag til en eller flere kunstnere om det er hensiktsmessig, for eksempel om det ikke er nok tid eller penger til å utlyse konkurranse i prosjektet. Ofte begynner kunstutvalget sitt arbeid både to og tre år før bygget står ferdig, slik at kunsten kan få mulighet til å utvikles parallelt med byggeprosjektet. Noen ganger integreres kunst i selve bygget, mens andre ganger er kunsten løsrevet fra arkitekturen og forholder seg i større grad til landskapet omkring. Kunstutvalget blir enige om momenter kunstneren må forholde seg til ut i fra hva slags type kunstprosjekt som er ønsket i ethvert tilfelle, Momentene blir beskrevet i en kunstplan, som kunstneren skal bruke som en veileder når hun utvikler kunstprosjektet sitt.

Det jobbes nå med å utvikle en overordnet kunstplan for bydel Saupstad Kolstad, for å legge føringer for nye kunstprosjekter som kan og vil komme i bydelen fremover. Det er for eksempel ønskelig å utvikle kunstprosjekter til det nye sentrum og det vil komme kunst i tilknytning til nytt helsehus. Kunstfaglig prosjektleder har ansvar for å utvikle kunstplanen.

Det kan også utvikles kunstprosjekter til bydelens felles møteplasser. Om det skal utvikles kunstprosjekter til en bydel sine felles byrom eller kanskje til og med i tilknytning til borettslag, så er det nødvendig for oss å komme i kontakt med innbyggere og beboere omkring i bydelen for å høre om hva de ønsker. Derfor er vi interessert i å komme i kontakt med interesserte innbyggere fra hele bydelen til å delta i prosessene slik at vi kan si noe om hva innbyggerne tenker i kunstplanen som vil følge utviklingen i bydelen i årene som kommer.

Hvilke kunstprosjekter kan være interessante for felles uterom og møteplasser? Kanskje er det interessant å etablere en bakerovn i et uterom, som kan benyttes av beboere året rundt? Kanskje noen av borettslagene er interesserte i å knytte til seg kunstprosjekter, enten i form av felles møteplasser (f.eks. grillhytte, veksthus med bakerovn eller en trehytte som er utviklet av kunstnere i samarbeid med beboerne), eller kanskje dere ønsker utsmykning i forbindelse med blokkbebyggelsen (om byantikvaren gir tillatelse). Kanskje vi i fellesskap kan finne mer permanente løsninger for kunst i underganger og broer. Kunstprosjekter kan også fungere som markører for besøkende som ikke er kjent i bydelen, som kan gjøre det lettere å orientere seg i bydelen.

Det er mange muligheter, og for alt vi vet, bor det kanskje kunstnere eller kunsthåndverkere i bydelen vi ikke vet om? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Det viktigste er at vi finner beboere som sammen med kunstnere er engasjerte i å skape gode, interessante og trygge møteplasser, kanskje litt utenom det vanlige. Ta kontakt med kunstfaglig prosjektleder via Saupstad.no på Facebook.