Boxåpner

Nye lokaler?

Boxåpner ligger på Saupstad, og er for ungdom i alderen 13 - 17 år. I dag leier ungdomsklubben lokaler i kjelleren på saupstadsenteret, men kommunen jobber med planer for nye lokaler sammen med Husbybadet og Husebyhallen, bare få meter lengre sør.

Boxåpner er et gratis kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Her får ungdom mulighet til å bli introdusert for ulike aktiviteter og kulturuttrykk, realisere egne prosjekt og ideer, og et sted å være sammen med venner.

Åpningstider

Mandag: kl 17:00 - 21:30

Onsdag: kl 17:00 - 21:30

Torsdag: kl 17:00 - 20:00 (Tweenies 5. - 7. trinn)

Fredag: kl 18:00 - 22:30

Hva kan du gjøre på Boxåpner?

  • Vi har et stort Cafèrom med storskjerm, biljard, brettspill, x-box og gratis middag hver åpningsdag.
  • Vi hjelper deg hvis det er noe du som er ungdom ønsker å gjennomføre - alt fra konsert, workshop, jobbsøknad, lekser, animasjonsfilm eller å bake en kake. Boxåpner er et sted hvor du som ungdom får gjøre det du har lyst til.
  • Vi har gymsal med pingpong-bord, og et helt eget rom til buldring.
  • Vi har eget studio, øvingsrom og bandrom, hvor du kan spille inn egen musikk, eller lære deg å spille ulike instrument.
  • Vi har et eget chillrom for roligere aktivitet som å gjøre lekser eller å se film.
  • Vi har et kunstrom hvor du kan tegne, male, lage smykker, perle, strikke eller lage akkurat det du vil.
  • Vi har diskotek med egen DJ-bod og scene, hvor du kan danse, synge karaoke, eller lære deg hvordan du kan bruke DJ-utstyr (traktor).
  • Vi har et eget PS4-rom med spilltribune.
  • Alle våre aktiviteter og arrangement er rusfrie.
  • Vi har ulike aktiviteter i feriene

Bandcontainer

Ved gamle Heimdal videregående står det en bandcontainer som kan leies via Boxåpner. Kontakt Mounir om du vil leie bandcontaineren: mounir.emil.sassi@trondheim.kommune.no

Tweenies - for 5. - 7. trinn

Tweeniesbox er et tilbud for barn på 5. til 7. trinn på torsdager kl 16:30-20:00

Ung leder Saupstad/Kolstad

Gjennom kurspakken Ung leder Saupstad/Kolstad får ungdom kunnskap om førstehjelp, tale- og presentasjonsteknikk, lære hvordan planlegge og gjennomføre ulike arrangement, skrive søknader med mer. De får utviklet seg selv gjennom diskusjoner om ulike tematikk som omdømme, rollemodell og hvordan de kan påvirke eget nærmiljø. Ungdommene deltar aktivt med å forme innholdet. Kunnskapen de får vil i tillegg gi påfyll på CV.

Ung Leder Saupstad/Kolstad er et samarbeid mellom Områdeløft Saupstad/Kolstad og Kulturenheten i Trondheim kommune.

Følg Ung leder Saupstad/Kolstad på Facebook og Snapchat!

Kontakt Annabel Gåsterud om du har spørsmål: annabel.dalhus.gasterud@trondheim.kommune.no