Blisterhaugen

Biblioteket har utsikt mot Blisterhaugen, kanskje kan dette bli en bibliotekspark?

Fra hasjskog til grønn perle

Blisterhaugen ligger mellom Søbstad helsehus og Saupstad bibliotek på den ene siden og gamle Heimdal videregående skole. Skogsholtet har blitt omtalt som hassjogen, men fra gammelt av var det her smia på Søbstad gård sto og det riktige navnet er Blisterhaugen. Høsten 2018 tynnet Trondheim kommune i skogen slik at det ble lysere og lettere å se hvor fint det er på haugen. Det er en gammel asfaltert rundløype mellom trærne, tilpasset beboere på helsehuset. Mellom trærne ligger også en gammel trapp ned til gang- og sykkelveien, godt gjemt mellom busker og høyt gress. På haugen er det satt ut benker, men de er nok ikke så mye i bruk.

En dør inn til helsehuset har stått avlåst i flere år fordi den var vanskelig å få i lås og det hendte ubudne gjester kom inn der. Nå er det planer om å få en bedre dør på plass slik at det igjen kan bli lett å komme seg ut mellom trærne for å høre fuglesang og nyte utsikten.

Det er mange muligheter for å ta haugen i bruk, og Trondheim kommune undersøker om det kan legges bedre til rette for opplevelse, opphold og aktivitet i tilknytning til både bibliotek, helsehus og skolene på Saupstad.