Kunnskap

På denne siden vil du finne lenker til ulike former for kunnskap av relevans for utvikling av en mer attraktiv og klimavennlig by.

Tematiske planer og strategier i Trondheim kommune

Trondheim kommune har de senere år utarbeidet flere strategiske planer innenfor ulike områder av kommunens virksomhet. Flere av disse vil ha stor betydning for arbeidet med en byutviklingstrategi. Av særlig relevans er:

  • Strategi for utvikling av næringsareal i Trondheim og Trondheimsregionen. Strategien ble vedtatt av regionrådet i september 2018, og gir strategiske føringer for utvikling av arealer for næring i regionen.
  • Plan for areal til offentlige tjenester. Bystyret vedtok 16.11.17 "Plan for areal til offentlige tjenester". I vedtaket har bystyret presisert at lokalisering av offentlige tjenester skal bidra til ønsket byutvikling, slik at det blir lett å leve miljøvennlig.
  • Plan for friluftsliv og grønne områder : Bystyret vedtok 26.10.17 "Plan for friluftsliv og grønne områder". Planen inneholder mål for arbeidet med friluftsliv og grønne områder, og beskriver strategier for å oppnå disse.
  • Skolebehovsplan for Trondheimsskolen 2020-2035. Bystyret vedtok 31.08.17 Skolebehovsplan for Trondheimsskolen. Planen beskriver kapasitetsutfordringer, prioriteringer og vurdering av skolebehov.
  • Klimaplan for Trondheim: Bystyret vedtok 18.05.17 en ny klimaplan for Trondheim. Planen inneholder mål og strategier for perioden fram til 2030. Det er videre utarbeidet et eget handlingsprogram med tiltak for perioden 2017-2020.