FramtidsTrondheim

Trondheim har i 2050 cirka 62 000 flere innbyggere enn i dag, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Oppdateringer

07.02.18

Tusen takk for 15 gode innspill både til byutviklingsstrategien og kommunedelplan lokale sentra og knutepunkt! Høringfristen for prosessplanene har nå gått ut. Vi ønsker også høringsinnspill til de tre prosessplanene for plan for sentrumsutvikling, innen fristen 10. februar.

26.01.18

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.

22.01.18

Vi søker etter to masterstudenter med minst tre års relevant utdanning som ønsker å prøve seg som byplanlegger på heltid i et halvt år. Bli med på laget i arbeidet med de spennende planene om lokale sentra og Trondheim sentrum! Søknadfrist: 6. februar. Stillingsannonsen finner du på webcruiter.no.

03.01.18

Vi søker etter prosjektleder for gatebruksplan i Midtbyen! Prosjektstillingen er i 100 prosent for en periode på ett år - med mulighet for forlengelse til to år. Dette er en spennende og utfordrende stilling hvor du vil få stort faglig ansvar med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Søknadsfrist: 16. januar. Stillingannonsen finner du på webcruiter.no.

02.01.18

De strategiske planene for byutvikling i Trondheim har fått sin egen facebook-side! Lik gjerne siden for å følge arbeidet! https://www.facebook.com/byplankontoret/

Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Mari Hage Basberg (gatebruksplan) og Merete Wist (lokale sentrum) om planarbeidene.