Folkevalgt i Trondheim

Som folkevalgt gjør du en viktig jobb for byen vår. Du bidrar til at lokaldemokratiet og vår styreform fungerer. Uten deg og de andre folkevalgte vil ikke lokaldemokratiet fungere. Som folkevalgt er du med på å lede og styre både den kommunale organisasjonen og lokalsamfunnet vårt. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og kanskje viktigst; samhandling med og kjennskap til byen vår.

Dette nettstedet inneholder nyttig informasjon, og vil være til hjelp for deg i det arbeidet du gjør som folkevalgt i Trondheim. Det er bystyresekretariatet som har det redaksjonelle ansvaret for innholdet

Lykke til