Velkommen til Dialogsenteret

Dialogsenteret styrker integreringsarbeidet i Trondheim gjennom å tilby en møteplass for informasjon og dialog mellom innvandrere, myndigheter og majoritetsbefolkningen. 

Misjon

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter er dedikert til å fremme integrering og mangfold i Trondheim gjennom dialog, informasjon og samarbeid. Vårt mandat omfatter arbeid mot negativ sosial kontroll, styrking av innvandreres selvstendighet og forståelse for demokratiske verdier, samt å tilby støtte og veiledning i saker relatert til helse, likestilling og familieforhold. Vi fungerer som en brobygger mellom innvandrere, offentlige enheter og majoritetsbefolkningen, og streber etter å skape et mer inkluderende og forståelsesfullt samfunn.


Fremme holdningsskapende dialog og forståelse

Styrke inkludering og integrering 

Forebygge og håndtere samfunnsutfordringer 

Visjon

Å være en ledende kraft i Trondheim for inkludering, der mangfold respekteres og feires. Vi ser for oss en by der alle innbyggere deltar i samfunnslivet, og blir hørt og verdsatt. Vår visjon er å skape tillit, utveksle kunnskap og bygge broer mellom mennesker. 

Tillitsskapende

Brobygger

Kunnskapssenter

Velkommen til vårt kontor i Trondheim sentrum

Kongensgate 32, 2. etasje 

Tlf.  90 57 36 84

Besøke oss på Facebook siden vår, ta kontakt om du ønsker at vi deler noe informasjon på den.

Facebook