Velkommen til Dialogsenteret

Dialogsenteret styrker integreringsarbeidet i Trondheim kommune gjennom å tilby en møteplass for informasjon og dialog mellom innvandrere, myndigheter og majoritetsbefolkningen.  

Trondheim bystyre vedtok i 2011 å opprette Flerkulturelt informasjons og dialogsenter ( FIDS ) . Vi inviterte alle innvandrerorganisasjoner til å komme med innspill om hvordan vi skulle arbeide. Fra 1. dag har vi presisert at vi primært skal arbeide med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her. 


Vi er her for å utveksle råd om hvordan du finner riktig informasjon om alle sosiale problemer og arrangere ulike aktiviteter for flyktninger, spesielt for kvinner


Velkommen til vårt nye kontor!

Dialogsenter hadde i mars 2023 en åpningsfest for vårt nytt kontor i Kongens gate 34.

Besøke oss på Facebook siden vår, ta kontakt om du ønsker at vi deler noe informasjon på den.

Facebook