pågående

#elgeseterpark

Trondheim kommune ønsker å teste om en midlertidig paviljong kan bli et samlingspunkt der nye campus møter byen. Kan den bidra til mer opphold og økt bruk av parken? Inspirasjonen til et testprosjekt i Elgeseter park kom fra oppgaver i forbindelse med NTNUs tverrfaglige kurs “Eksperter i Team” innen temaet “Gjør byen din bedre”. Elgeseter park ble valgt på bakgrunn av det studentgruppen så som et byrom med gode forbedringsmuligheter. Les mer om prosjektet her.

Paviljongen har fått navnet Asterisk – som betyr 'liten stjerne' (altså samme navn som en liten galler noen muligens kjenner, men med litt annen skrivemåte..)

Vi oppfordrer til å legge ut bilder fra parken og ved bruk av paviljongen på Instagram; #elgeseterpark og #asteriskelgeseter