Søke om prosjekter

Fram til 1. oktober kan du foreslå ideene dine for å forbedre nabolaget ditt. Alle ideer er velkomne, det er ingen grenser på størrelse eller type prosjekt!

Den 1. oktober blir kriteriene satt opp av jurien og da vil det være mulig å søke på prosjekter fram til 1 november.

Her kan du bli kjent med FNs bærekraftsmålene og la deg inspirere med eksempler fra andre bærekraftige prosjekter.

Se på kalenderen for å få med deg informasjonsmøtet og søknadsverksteder for bydelen din!