Sånn fungerer det:

Vi lar innbyggerjuryen sette kriteriene, og også prioritere hvilke prosjekter som vil få midler. Juryen trekkes ut for å gjenspeile variasjonen i befolkningen, for å gi en stemme til de som også ofte ikke roper like høyt. De vil få tilgang til eksperter på bærekraft, og muligheten til å sette seg godt inn i temaene.


Bærekraftsmålene dekker alle fagområder, fra bedre helse til bærekraftig byutvikling, og juryen vil definere hva dette betyr for nærmiljøene som er valgt ut. Trondheim kommune må gjøre sin del for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og leter derfor etter hvilke lokale prosjekter som bidrar i riktig retning, og hvordan disse bør støttes.


Midlene skal støtte lokale iniativiter som bidrar positivt i området. Dette betyr at om du har noe som du mener vil gjøre lokalemiljøet i områdene Heimdal, Saupstad, Koldstad, Huseby, Romoslia og Flatåsen bedre, har du mulighet til å søke.


Alle forslag som fremmes, vil det være mulig å stemme på. Innbyggerjuryen gjør tilslutt en vurdering utifra kriteriene og avstemningene som har blitt kjørt. Dette gjør vi også fordi Trondheim kommune tester ut digitale løsninger for å la folk delta mer i prioriteringene av penger og ressurser.