Sånn fungerer det:


Vi lar borgerpanelet sette kriteriene, og også prioritere hvilke prosjekter som bør støttes. Juryen trekkes tilfeldig ut gjennom et lotteri for å gjenspeile variasjonen i befolkningen. Dette gjøres for å gi en lik mulighet til alle, og også for å spille på lokalkunnskapen som folk sitter på. Juryen vil diskutere sammen hva som er viktig for lokalsamfunnet, og de vil få tilgang til eksperter på bærekraft, og muligheten til å sette seg godt inn i temaene sammen.

Bærekraftsmålene og samfunnsmålene våre dekker alle fagområder, fra bedre helse til bærekraftig byutvikling, og juryen vil definere hva dette betyr for nærmiljøene som er valgt ut. Trondheim kommune må gjøre sin del for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og leter derfor etter hvilke lokale prosjekter som bidrar i riktig retning, og hvordan disse bør støttes.

Målet er å støtte lokale idèer og initiativer som bidrar positivt i området. Dette betyr at om du har noe som du mener vil gjøre lokalmiljøet i områdene Heimdal, Saupstad, Koldstad, Huseby, Romoslia og Flatåsen bedre, bør du fremme dette!

Alle forslag som fremmes, vil det være mulig å stemme på. Innbyggerjuryen gjør tilslutt en vurdering utifra kriteriene og avstemningene som har blitt kjørt. Dette gjør vi også fordi Trondheim kommune tester ut digitale løsninger for å la folk delta mer i prioriteringene av penger og ressurser.