Rekruttering

Prosessen med juryen

I februar 2020 vil en jury trukket ut av innbyggere fra Trondheim Sør, diskutere hvordan vi best støtter innbyggerinitativer som bidrar på sin måte til å nå bærekraftsmålene og samfunnsmålene. Vi lar borgerpanelet sette kriteriene videre for prosjekter, og også prioritere hvilke prosjekter som få støtte. Juryen trekkes ut for å gjenspeile variasjonen i befolkningen, for å gi en stemme til de som også ofte ikke roper like høyt. De vil få tilgang til eksperter på bærekraft, og muligheten til å sette seg godt inn i temaene.