Hva er bærekraftsmålene ?

Kriterier for bærekraft

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for de 193 medlemslandene i FN som trådte i kraft den 1. januar 2016. Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål som dekker et bredt spekter av bærekraftig utvikling. Disse målene er globale, og oversettes nå over hele verden til lokal kontekst.

Bærekraftsmålene dekker alle områder, fra bedre helse til bærekraftig byutvikling, og juryen vil definere hva dette betyr for nærmiljøene i Trondheim sør. Trondheim kommune må gjøre sin del for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og leter derfor etter hvilke lokale prosjekter som bidrar i riktig retning, og hvordan disse bør støttes.

Midlene skal støtte lokale iniativiter som bidrar positivt i området. Dette betyr at om du har noe som du mener vil gjøre lokalemiljøet i områdene Heimdal, Saupstad, Koldstad, Huseby, Romoslia og Flatåsen bedre, har du mulighet til å søke!

På denne nettsiden finner du eksempler på bærekraftige prosjekter.