geografisk avgrensing

Siden dette er første gang prosjektet gjennomføres, har vi avgrenset det til bydelene i Trondheim sør. Den geografiske avgrensingen er satt etter skolekretsene, men er kun veiledende for bydelene.