Hver gang du engasjerer deg der du bor, gjør du Trondheim til et bedre sted. Vi vil gjøre det enklere å fortsette med det. Derfor utvikler vi nå bedre løsninger for å støtte prosjekter som gjør nabolag og bydeler mer bærekraftige.


OPPDATERING: BORGERJURYEN ER UTSATT TIL JANUAR 2020.

Betyr at det fortsatt er god tid til å finne gode tiltak å fremme!

SÅNN FUNGERER DET

Vi lar innbyggerjuryen sette kriteriene, og også prioritere hvilke prosjekter som vil få midler. Juryen trekkes tilfeldig ut gjennom et lotteri for å gjenspeile variasjonen i befolkningen. Dette gjøres for å gi en lik mulighet til alle, og også for å spille på lokalkunnskapen som folk sitter på. Juryen vil diskutere sammen hva som er viktig for lokalsamfunnet, og de vil få tilgang til eksperter på bærekraft, og muligheten til å sette seg godt inn i temaene sammen.

Bærekraftsmålene dekker alle fagområder, fra bedre helse til bærekraftig byutvikling, og juryen vil definere hva dette betyr for nærmiljøene som er valgt ut. Trondheim kommune må gjøre sin del for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og leter derfor etter hvilke lokale prosjekter som bidrar i riktig retning, og hvordan disse bør støttes.

Midlene skal støtte lokale iniativiter som bidrar positivt i området. Dette betyr at om du har noe som du mener vil gjøre lokalemiljøet i områdene Heimdal, Saupstad, Koldstad, Huseby, Romoslia og Flatåsen bedre, har du mulighet til å søke.

Alle forslag som fremmes, vil det være mulig å stemme på. Innbyggerjuryen gjør tilslutt en vurdering utifra kriteriene og avstemningene som har blitt kjørt. Dette gjør vi også fordi Trondheim kommune tester ut digitale løsninger for å la folk delta mer i prioriteringene av penger og ressurser.