Hver gang du engasjerer deg der du bor, gjør du Trondheim til et bedre sted. Vi vil gjøre det enklere å fortsette med det. Derfor utvikler vi nå bedre løsninger for å støtte prosjekter som gjør nabolag og bydeler mer bærekraftige. Eksperimentet har bakgrunn i disse politiske vedtakene .


OPPDATERING: BORGERPANELET GJENNOMFØRES VINTER 2020.

Det betyr at det fortsatt er god tid til å finne gode tiltak du kan fremme!

Lurer du på hva borgerpaneler er ? Her er noen eksempler fra andre byer

SÅNN FUNGERER DET

Vi lar borgerpanelet sette kriteriene, og også prioritere hvilke prosjekter som bør støttes. Juryen trekkes tilfeldig ut gjennom et lotteri for å gjenspeile variasjonen i befolkningen. Dette gjøres for å gi en lik mulighet til alle, og også for å spille på lokalkunnskapen som folk sitter på. Juryen vil diskutere sammen hva som er viktig for lokalsamfunnet, og de vil få tilgang til eksperter på bærekraft, og muligheten til å sette seg godt inn i temaene sammen.

Bærekraftsmålene og samfunnsmålene våre dekker alle fagområder, fra bedre helse til bærekraftig byutvikling, og juryen vil definere hva dette betyr for nærmiljøene som er valgt ut. Trondheim kommune må gjøre sin del for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og leter derfor etter hvilke lokale prosjekter som bidrar i riktig retning, og hvordan disse bør støttes.

Målet er å støtte lokale idèer og initiativer som bidrar positivt i området. Dette betyr at om du har noe som du mener vil gjøre lokalmiljøet i områdene Heimdal, Saupstad, Koldstad, Huseby, Romoslia og Flatåsen bedre, bør du fremme dette!