Utvikling av badeplassene i Trondheim

På dette nettstedet kan du gi innspill til Trondheim kommunes arbeid med kvalitetsheving av badeplassene i Trondheim.

Kommunen ønsker innspill på de seks neste badeplassene som skal kvalitetsheves i tråd med formannskapets prioritering i formannskapssak 184/20 "plan for å øke kvaliteten på badeplassene i Trondheim".

De første seks badeplassene på den vedtatte prioriteringslista er:


  1. Væresholmen (Eksisterende)

  2. Theissendammen (Eksisterende)

  3. Rotvollbukta (Eksisterende)

  4. Ilsvika (Ny)

  5. Korsvika (Eksisterende)

  6. Lianvatnet (Eksisterende)

Gi oss innspill i skjemaet under!