Utvikling av badeplassene i Trondheim

På dette nettstedet kan du følge utviklingen av badeplassene i Trondheim. 

De seks neste badeplassene som skal kvalitetsheves i tråd med formannskapets prioritering i formannskapssak 184/20 "plan for å øke kvaliteten på badeplassene i Trondheim" er:


I tillegg forventes Grilstadfjæra badeplass å bli ferdigstilt våren 2024 av utbygger på Grilstad Marina. 

Mindre tiltak for økt kvalitet på badeplassene som er gjennomført det siste året og som planlegges gjennomført i år:Gjennomførte kvalitetshevingsprosekter

resultatet fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført sommeren 2021 

(484 respondenter)

Viktigste tiltak for deg?

Ordsky - tekstlige innspill (nevnt flere ganger enn 9 ganger)