ให้นักเรียน ม.4 login โดยใช้ e-mail ของนักเรียน
(รหัสนักเรียน@triamudomsouth.ac.th) เช่น 99999@triamudomsouth.ac.th

  1. เริ่มต้นใช้อีเมลเข้า Google Meet

1.เริ่มต้นใช้อีเมลเข้าmeet.mp4

นักเรียนที่ลืมรหัสผ่าน ติดต่อได้ที่

https://www.facebook.com/kokiknight
หรือ https://www.facebook.com/chainurak.sriwisut

ให้แจ้งชื่อ-สกุล และรหัสนักเรียน

2.เปลี่ยนภาษา พาสเวิร์ด บัญชี Google

2.เปลี่ยนภาษา พาสเวิร์ด Google.mp4

ตารางเรียน สำหรับ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เข้าเรียนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Meet ที่โรงเรียนสร้างไว้ของครูแต่ละคน https://sites.google.com/triamudomsouth.ac.th/dlit/meet

รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ Meet ของนักเรียนและครูสำหรับใช้เรียนออนไลน์