Příběh Maria Dieringer na mě hluboce zapůsobil a při našem osobním setkání jsem pochopil, jak důležitý je pro něj jeho projekt Trees of Memory. Rád podpořím pana Dieringera v jeho snaze, neboť představuje důležitý přínos k odtabuizování tématu sebevražd. Díky Trees of Memory se podnítí vznik nové „smuteční kultury“, která pozůstalým umožní otevřít se a smířit s jejich bolestí. Líbí se mi na něm, že nejen mluví, ale především jedná. Přeji mu mnoho zdaru na jeho cestě a nám všem hodně úspěchu v prevenci sebevražd.

Walter Kohl

autor, řečník, Lektor

Sebevědomě jednat, žít, řídit


Protože sebevražda blízké osoby roztrhala mé srdce na milion kousků, vysadím za ty, kteří tu dnes již mezi námi nejsou a pro ty, které po sobě zanechali,

Stromy vzpomínek

na cestě kolem Zeměkoule dlouhé 75 000 km, vedoucí více než 60 zeměmi.

Aktuální stav:

35 objednaných stromů ve 12 zemích

Zde si můžeš zdarma objednat svůj strom


Když milovaný člověk nečekaně odejde ze života, představuje to pro pozůstalé dramatickou životní událost, obzvlášť pokud jde o sebevraždu. Musejí zpracovat mnoho traumatických emocí:

· neobyčejně silný smutek až trauma

· zlost a bolest

· odmítnutí

· pocity viny a zodpovědnosti

K tomu zažívají pozůstalí partneři, děti nebo rodiče silné společenské stigmatizování. Mnohým takto postiženým se dostává málo pochopení a podpory z jejich okolí a často je jim více či méně otevřeně přisuzována vina.


Povědomí o vývoji deprese, vedoucímu až k sebevraždě, je v běžné populaci stále minimální. Obecně se neví, že až 99% sebevražd není z vlastního popudu. Přitom lidí ve věku mezi 15 a 34 lety trpících depresemi a stavy úzkosti stále přibývá. V současné době je v této věkové skupině sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí.

Do roku 2020 se stanou deprese a nervové poruchy podle Světové zdravotnické organizace (WHO) civilizační chorobou číslo dvě.

Je-li depresivní onemocnění odhaleno včas, je ve většině případů dobře léčitelné a často lze po skončení léčby upustit od léků i terapie. Postižení vedou zase normální, plnohodnotný život.

Sebevražda je často výsledkem neléčeného depresivního onemocnění a u 8 z 10 případů jí předchází varování. Často není varování pochopeno a ani lidem samotným, trpícím depresí často nedojde, jak pokročilá tato nemoc u nich je.

Můžeš pomoci tím, že zaměříš pozornost na rozličné možnosti léčby a hlasuješ pro život. Objednej strom pro člověka, který Ti byl blízký. Nebo se staň už od 1 EUR patronem stromu.

Každý strom, který bude vysazen, je:

· pro člověka, který už není mezi námi

· pro pozůstalého

· pro jejich vztah, přátelství a lásku

· jako výraz víry, síly, krásy a toho, že každý sen a každý cíl může být kdykoliv uskutečněn

Všechny tyto stromy budou stát na stezce kolem světa:

do sebe uzavřená stezka, která bude symbolizovat koloběh a nekonečnost života.


 • Čím pro Tebe může být strom vzpomínek?
 • Strom vzpomínek není místem pro rozloučení se, nýbrž místem klidu a míru, u kterého můžeš vzpomínat. Vaše přátelství a láska jednou začala jako malá rostlinka. V průběhu let se stala větší, silnější a krásnější, tak jako strom.
 • Tento strom tě spojí s lidmi, kteří si prošli podobnou či dokonce stejnou zkušeností. Ukáže Ti, že nejsi sám a dodá ti tak alespoň trochu síly.
 • Tento strom se může stát místem setkávání pro Tebe a společné přátele. Lidé, kteří jdou cestou stromů někdy jen chvíli, jindy déle, se někdy potkají.
 • Strom vzpomínek může stát i samostatně jen pro Tebe, aby ti po zbytek života připomínal, že ….
 • Může ti umožnit nechat plynout dosud potlačovanou bolest, která nadělala tolik škody – je to možné i po mnoha letech
 • Může být zasazen jako symbol odpuštění, pochopení nebo usmíření
 • Tento strom Ti vždy bude připomínat, že každý z nás může dosáhnout svých cílů. Každý sen se může uskutečnit – přes všechny vichřice, orkány a vyprahlost.
 • Jakožto patron stromu hlasuješ pro život se všemi jeho možnostmi a podpoříš Trees of Memory na cestě hledání nových možností prevence sebevražd
 • Jako patron konkrétního „Stromu přátelství“ pomůžeš člověku, který si takový strom přál, v jeho získání.

Co mě podněcuje?

Přes stromy vzpomínek chci:

 • na základě svého osobního příběhu ukázat, že se lze od myšlenek na sebevraždu a depresí osvobodit. Sebevražda není řešením, protože jsi potřebným a jedinečným. Tebe nelze nahradit. Ale těžkosti tvých myšlenek jsou sdělitelné.
 • vyslat do celého světa signál proti osamělosti a rostoucí absenci odvahy a beznaděje.
 • dát lidem v jejich nejtěžších životních chvílích novou víru a naději
 • zvýšit citlivost společnosti vůči depresím a projevům předcházejícím sebevraždě
 • nabídnout platformu pro sdílení životních příběhů, zážitků a osudů, a vytvořit tak prostředí pro poskytování pomoci
 • ukázat pozůstalým, že se svým prožitkem a pocity nejsou sami
 • pozvat lidi ke společné cestě se mnou, aby v přírodě a vzájemném setkávání se s jinými lidmi nalezli nové perspektivy
 • celosvětově poukázat na narůstající počet sebevražd

Náklady na jeden strom v součtu činí 300 EUR.

V tom je obsaženo:

 • malá důstojná ceremonie s přáteli a známými zemřelého
 • až 5ti minutové video o zemřelém, ve kterém se mohou vyjádřit rodina a přátelé
 • plaketa stromu
 • trvalé umístění profilu na webové stránce
 • a všechno, co je nezbytné pro uskutečnění této akce (např. jednání s obcemi a poplatky za pozemek pro vysazení stromu pro pozůstalé bez vlastní zahrady)
 • příspěvek 50 EUR na prevenci proti sebevraždám

Stát se patronem stromu od 1 EUR

Už příspěvkem od 1 EUR se můžeš stát patronem stromu. Tím dáváš jiným možnost vzpomínat na někoho z milovaných a ukazuješ, že se vyplatí za život bojovat. A třeba tímto projektem zachráníme někoho prostě tím, že získá znovu víru. Prostě kliknout vpravo na tlačítko a přímo pomoci.

Ich möchte sofort einen Baum ermöglichen

Každý podporovatel obdrží virtuální strom na této mapě.

Můžeš taky pomoci s financováním dalšího stromu pomocí bankovního převodu.

ING DiBa

Mario Dieringer - Trees of Memory

• IBAN: DE63500105170831619540

• BIC: INGDDEFF

Můžeš podpořit Trees of Memory přes PayPal – jednoduše kliknout na příslušnýodkaz níže

Jmenuji se Mario Dieringer a nechci už jen muset bezzubě přihlížet. Říkali mi často „Sluníčko“, protože se se mnou vždycky dalo slavit a byl jsem ztělesněným optimismem, ať se stalo cokoliv.

Najednou se mi v 46 letech zbláznil mozek a já trpěl těžkými depresemi, které vedly až k pokusu o sebevraždu. Pak si o Velikonocích 2016 vzala život má životní láska a já musel dlouhé měsíce, ve dne v noci, bojovat za svůj vlastní život a prožívat strach.

V současné době už nepotřebuji žádnou léčbu a věnuji se plně jen tomuto projektu. Od té doby zase září slunce v mém životě, protože jsem našel cestu, která mě osvobodila od bičujících depresí. Následuji prostě svoji duši, své pocity a z nich vyplývající přání aktivně pomáhat. Následovat své Já je řešení, kterým lze zase získat zpátky svůj život v plné jeho síle: „Dej životu novou perspektivu, když po ní volá/když si ji žádá“.

O tuto novou energii se chci podělit i s ostatními, kteří mají zájem, a pomáhat, kde jen můžu.

Prosím doprovázejte mě online nebo offline skrze různé sociální sítě.