Tallers trimestrals

A tenir en compte

 1. Trobareu la descripció i el material necessari de les activitats al web torrelasagrera.org
 2. La durada de les activitats s’especifica en la descripció de cadascuna d’elles. La data d’inici serà la setmana de l’1 d’abril, si no s’especifica una altra data a la descripció de l’activitat.
 3. Per realitzar els cursos i tallers es requereix inscripció prèvia de manera presencial del 18 de març fins 3 dies abans de començar l’activitat, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. La inscripció al taller d'estimulació musical serà el dia 15 de març a partir de les 16 h.
 4. El màxim d'inscripcions serà UNA per persona, excepte si pertanyen a la mateixa família.
 5. El pagament es farà preferiblement amb targeta de crèdit.
 6. Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat o no es pot es pot realitzar per causes tècniques el centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’inici del taller. No es farà cap devolució passats aquests 15 dies.
 7. En cas que la persona inscrita s'hagi de donar de baixa d'un taller, ho haurà de notificar durant el període de devolucions de l’1 al 13 d’abril. Un cop finalitzat el període no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció.
 8. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de tallers i no s'abonarà cap diferència.
 9. Cal tenir en compte que la Torre romandrà tancada el 19, 20 i 22 d’abril, l’1 de maig i el 10 de juny.
 10. Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.
 11. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries.
 12. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.
 13. El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d'objectes de valor econòmic o personal.
 14. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major.
 15. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,10 euros, IVA inclòs.
 16. Les activitats d’aprenentatge comunitari, realitzades per voluntàries i especificades en el programa, són gratuïtes. La participació en aquestes implica el pagament de 10 euros trimestrals destinats a un projecte social que escollirem entre totes les persones usuàries de la Torre de La Sagrera.
 17. La inscripció a un taller significa l'acceptació d'aquestes condicions.