MOVIMENT I JOC EN FAMÍLIA

Activitat familiar

Un espai de trobada, un espai segur on compartir inquietuds, un espai on floreixin les individualitats dels petits i dels grans. Ho farem a través de seqüències simples de moviment i partint dels patrons bàsics del desenvolupament motor de l’infant (rodar, reptar, gatejar, caminar, córrer...). Utilitzarem cançons, jocs tradicionals i improvisacions guiades amb diferents materials no estructurats per a proporcionar diferents experiències.

  • Dimecres de 16:30 a 17:30 h
  • 4 sessions
    • Inici: 26 de juny
    • Finalització: 17 de juliol
  • Activitat per infants de 1 a 3 anys
  • A càrrec de Cristina Martí Ninot
  • Preu: 16,40 €