Tallers JULIOL

A tenir en compte

 1. Trobareu la descripció i el material necessari de les activitats al web torrelasagrera.org
 2. La durada de les activitats s’especifica en la descripció de cadascuna d’elles.
 3. Per realitzar els cursos i tallers es requereix inscripció prèvia de manera presencial de l' 11 de juny fins 2 dies abans de començar l’activitat, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
 4. El màxim d'inscripcions serà UNA per persona, excepte si pertanyen a la mateixa família.
 5. El pagament es farà preferiblement amb targeta de crèdit.
 6. Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat o no es pot es pot realitzar per causes tècniques el centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’inici del taller. No es farà cap devolució passats aquests 15 dies.
 7. En cas que la persona inscrita s'hagi de donar de baixa d'un taller, ho haurà de notificar fins 2 dies abans de l'inici de l'activitat.
 8. Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.
 9. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries.
 10. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.
 11. El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d'objectes de valor econòmic o personal.
 12. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major.
 13. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,10 euros, IVA inclòs.
 14. Les activitats d’aprenentatge comunitari, realitzades per voluntàries i especificades en el programa, són gratuïtes. Aquelles que impliquin el pagament de 10 euros per fer acció comunitària, seran destinats a un projecte social que escollirem entre totes les persones usuàries de la Torre de La Sagrera.
 15. La inscripció a un taller significa l'acceptació d'aquestes condicions.