Tallers trimestrals

A tenir en compte

 1. Trobareu la descripció i el material necessari de les activitats al web torrelasagrera.org
 2. La durada de les activitats s’especifica en la descripció de cadascuna d’elles. La data d’inici serà la setmana del 7 de gener, si no s’especifica una altra data a la descripció de l’activitat.
 3. Per realitzar els cursos i tallers del Nadal es requereix inscripció prèvia de manera presencial fins 3 dies abans de començar l’activitat, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h.
 4. Per realitzar els cursos i tallers de l'hivern es requereix inscripció prèvia de manera presencial de l'11 de desembre fins 5 dies abans de començar l’activitat, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h. La inscripció al taller d'estimulació musical serà el dia 10 de desembre a partir de les 16 h.
 5. Cal tenir en compte que la Torre romandrà tancada, del 6 al 9 i del 23 de desembre fins l'1 de gener, ambdós inclosos i el 5 de gener a la tarda.
 6. El pagament es farà preferiblement amb tarjeta de crèdit.
 7. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats si no s’arriba al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. Només
 8. en aquests dos casos es retornarà l'import de la inscripció.
 9. Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.
 10. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes als usuaris.
 11. En cas que l'usuari/a s'hagi de donar de baixa d'un taller, ho haurà de notifi car durant el període de devolucions del 2 al 5 de gener.
 12. cop iniciats els tallers, el 7 de gener, no es retornarà en cap cas l'import de la inscripció.
 13. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de tallers i no s'abonarà cap diferència.
 14. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.
 15. El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d'objectes de valor econòmic o personal.
 16. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
 17. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,10 euros, IVA inclòs.
 18. Les activitats comunitàries, realitzades per voluntàries i especificades en el programa, són gratuïtes. La participació en aquestes implica el pagament de 10 euros trimestrals destinats a un projecte social que escollirem entre tots els usuaris i les usuàries de la Torre de La Sagrera.
 19. La inscripció a un taller significa l'acceptació d'aquestes condicions.