25 grams; pel control de la venda i publicitat del sucre

FITXA DESCRIPCIÓ

Una exposició englobada en el Dia Mundial de l'Alimentació (16 d'octubre), que reflexiona sobre el poder que exerceix el sucre en la nostra societat, tant a nivell de salut com en l'impacte que té en l'àmbit social i mediambiental.

Justícia Alimentaria planteja aquesta exposició en clau de denúncia posant sobre la taula un excés de consum de sucre així com les condicions humanes en les quals ha estat produït, properes a l'esclavitud.

Una crítica no només al sistema productiu i venta, a través de poderosos lobbys de pressió, sinó també l' enorme estratègia publicitària que hi ha a darrere el sucre que amaga la crua realitat.


      • Organitzador i/o col·laborador: Menjador Ca la Rosa i Justícia Alimentària
      • Durada de l’exposició: del 7 al 19 d'octubre


ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dimecres 16 d'octubre a les 19 h

Xerrada informativa sobre els perills el consum, la venda i la publicitat del sucre a càrrec de l' Associació Justícia Alimentària