Exposicions

Les parets i els racons de la Torre de La Sagrera no es volen resignar a viure de forma passiva tots els projectes i iniciatives que tenen cabuda dins l’espai, ans al contrari, són miralls de l’activitat sociocultural generada que es construeix col·lectivament dia darrera dia .

Al llarg de l’any podreu trobar un reguitzell d’exposicions, mostres de treball o iniciatives tant individuals com col·lectives que no deixen de ser un recull interactiu de la vinculació de La Sagrera amb el projecte comunitari esdevingut a l’equipament.

EXPOSICIONS PERMANENTS

L’ampli vestíbul que disposa l’edifici és una mostra de les peces principals que conformen l’engranatge de la gestió de La Torre, les entitats amb una implicació constant amb i pel barri. És un espai on es posa de relleu la tasca que fan i despullen el seu dia a dia, molts cops desconegut per La Sagrera.

EXPOSICIONS TEMPORALS

L’espai polivalent de la tercera planta, l’Espai relacional i la Sala polivalent estan destinats a acollir una programació d’exposicions temporals. Es pretén configurar a través d’una convocatòria anual de presentació de projectes –oberta durant els mesos d’octubre i novembre- de caire cultural, donant prioritat a les exposicions sorgides per autors i entitats del barri. Al marge d’aquestes propostes, l’espai pot albergar altres exposicions que organitzin les entitats del barri conjuntament amb l’equipament i exposicions itinerants de museus de Barcelona amb qui la Torre de La Sagrera té acords com el Museu Etnològic de Barcelona.

La Vil·la romana de La Sagrera

La mort, digna il·lustrada

Dona i ofici