la Programació

Les parets i els racons de la Torre de La Sagrera no es volen resignar a viure de forma passiva tots els projectes i iniciatives que tenen cabuda dins l’espai, ans al contrari, són miralls de l’activitat sociocultural generada que es construeix col·lectivament dia darrera dia .

Al llarg de l’any podreu trobar un reguitzell d’exposicions, mostres de treball o iniciatives tant individuals com col·lectives que no deixen de ser un recull interactiu de la vinculació de La Sagrera amb el projecte comunitari esdevingut a l’equipament.

Des de la convicció del model, generem una proposta comunitària d'activitats amb la pretenció de fomentar la participació del teixit del barri. Al cap i a la fi, és un granet de sorra més en l'impuls de les iniciatvies, tan individuals com col·lectives, de transformació social.

La vinculació del teixit social amb el projecte, ja sigui des de l'associacionisme o des de la participació directe del veïnat, apropa la proposta elaborada a les necessitats existents al barri.

L'execució de dites dinàmiques participatives, ja tan sols intríncament, esdevenen un nou agent de cooperació entre el sector públic i l'associatiu. També són ingredient indispensable per desenvolupar una programació cultural plural i arrelada a la població.

En tot el procés la Federació Torre de La Sagrera és l'últim responsable, i per tant, es compromet a dinamitzar tot el procés. El resultat de tot plegat és una proposta de tallers trimestrals i d'activitats puntuals anunciades mensualment.