Tarifes Espais

El preu d'ús d'aquests espais ha estat aprovat pel Districte de Sant Andreu. Els preus s'expressen sense IVA i amb IVA.

El preu dels espais varia segons la tipologia d'aquests, calculat en m2.

Sala tipus 1 (< 50m)

  • Espai relacional, Sala taller 1, Sala taller 2, Sala taller 3, Sala reunions, Espai criança

Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)

  • Sala d'actes

Sala especial

  • Buc d’assaig
Tarifes Lloguer Espais

Nota informativa: En la relació a la contraprestació de les entitats sense ànim de lucre o grups informals o de fet que facin ús de l'espai per a reunions, punt de trobada, etc... Com per exemple assemblees, reunions de coordinadores d'entitats, espais per grups de treball, etc... no pagaran per l'ús de l'espai en horari d'obertura.

Serveis Extraordinaris

Si l'activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic, de vigilància o de neteja), l'entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses.

Serveis Extraordinàris