AVV de la Sagrera

L’Associació de Veïns i Veïnes sorgeix de la inquietud d’un grup de veïns del barri que l’any 1971 es movien per la Parròquia i que, davant la manca d’equipaments i zones verdes, entre d’altres, van decidir crear una junta gestora per iniciar els tràmits de legalització i constitució d’una associació de veïns. L´1 de juliol de 1972, un cop legalitzada l’entitat, es va convocar la primera assemblea .

L’AVV sorgeix de la necessitat, encara vigent, de reivindicar diferents necessitats objectives, així com els dèficits socials, econòmics, culturals, associatius i polítics pels quals cal lluitar. Es parteix de la consciència que les solucions passen per estar associat i així poder fer pressió social.

Aquesta entitat, té un doble paper: el de gestor de problemes puntuals dels veïns i el de vigilant de l’Administració i les seves actuacions. Al llarg de la història ha estat un agent mobilitzador del veïnat i un interlocutor per a l’Administració.

L’AVV ha aconseguit fer canvis importants al barri, com per exemple la implantació de zones verdes, com el Parc de la Pegaso, també han estat importants la reducció de 12 a 8 carrils per la Meridiana i que avui en dia continuem amb el treball de dignificació de l’avinguda, com també la pacificació dels carrers del nucli antic o la nova creació del passeig de Garcilaso.

En l’àmbit cultural i associatiu la demanda d’ateneus com el cas de l’antic cinema "La Barraca" finalment esdevingut Centre Cívic, i la reivindicació durant més de 10 anys que Torre de La Sagrera revertís en benefici del barri, a més de procurar pels serveis bàsics per als veïns com són escoles pels nens i nenes, l’adequació de carrers, etc.

Més enllà dels èxits que l’associació ha assolit, el més important ha estat la creació de consciència de barri, ja fos tant per unes necessitats objectives com per la voluntat de l’AVV de recuperar la vida de barri obrer que el franquisme deliberadament havia destruït, en aquesta línia fou la creadora i impulsora de la Comissió de Festes.