Andròmines

L' Associació Social Andròmines és una entitat sense ànim de lucre que, des de l'any 1993, treballa per un societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i denuncia de l'exclusió social i l'acolliment de persones en situació d'exclusió sociolaboral.

Andròmines treballa amb l'objectiu d'acompanyar vers una integració social i laboral a totes aquelles persones que per motius d'edat, gènere, origen, per limitació funcional o per qualsevol raó de tipus social, es troben excloses de mercat laboral ordinari.

Per a possibilitar aquest acompanyament Andròmines dissenya i executa programes de capacitació, formació i inserció laboral que s'adeqüen a les necessitats socials dels col·lectius i a la demanda real del mercat de treball. També es realitzen accions d'educació ambiental i de protecció del medi ambient, fomentant la prevenció i reutilització de residus.

Andròmines és membre de la Federació de Torre Sagrera, on hi desenvolupen diversos projectes d'inserció sociolaboral sempre amb l'objectiu de capacitar i acompanyar a les persones de cara a millorar el seu benestar i la seva incorporació al mercat laboral.