AEiG Pau Casals

QUI SOM I QUÈ FEM?

L'Agrupament Escolta i Guia Pau Casals de La Sagrera som una entitat que treballa des del voluntariat per l'educació en el lleure d'infants i joves des del 1969.

Basats en el mètode escolta, vetllem perquè cada persona, inclòs l'equip de caps (monitoratge), esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions del seu dia a dia. La nostra proposta educativa per l'acció passa per educar infants i joves perquè siguin agents transformadors de la societat fent projectes de servei, campaments i descobertes que ens permetin prendre consciència de la nostra capacitat d'incidència a l'entorn.

L'objectiu és treballar per una educació integral de la persona a partir de l'experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància i el diàleg assertiu.

Així mateix volem donar a conèixer l'entorn, barri, país amb les seves característiques socials, culturals i històriques i descobrir com contribuir per deixar un món millor del que ens hem trobat. Estimem per conèixer, coneixem per estimar!

Tot i la barreja contínua de grups d'edat, posant el valor el creixement intergeneracional, la nostra base organitzativa disposa de cinc unitats o branques (grups d'infants i joves) segons l'edat;

  • Castors i llúdrigues (6 a 8 anys)
  • Llops i Daines (8 a 11 anys)
  • Ràngers i Noies Guia (11 a 14 anys)
  • Pioners i Caravel·les (14 a 17 anys)
  • Truc (17 a 19 anys)

QUAN HO FEM?

Tret d'excepcions notificades prèviament, ens trobem cada dissabte davant la Torre de La Sagrera de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda. Al llarg d'aquestes tres hores duem a terme diferents dinàmiques, tallers i xerrades tot vivint i gaudint del barri.

A més a més, amb la voluntat relligar-nos amb la natura i fugir de la gran ciutat de forma periòdica, marxem un cap de setmana al mes d'excursió.

Finalment, amb la voluntat de conviure i viure noves experiències, alhora que guanyem autonomia i experiència, duem a terme tres campaments al llarg del curs (escapades de més d'una nit):

  • Campaments d'hivern (tot l'Agrupament)
  • Campaments de primavera (cada unitat)
  • Campaments d'estiu (cada unitat)


CONTACTE

Correu electrònic: aeig.paucasals@gmail.com

Horari: dissabtes de 16:30 a 19:30h

Web

Instagram

Facebook