Gestió Comunitària

La torre de la sagrera, espai de gestió comunitària

La Torre de La Sagrera, Casal de Barri, és un espai participatiu des d'on volem contribuir al desenvolupament comunitari i a l'enriquiment social i cultural del barri de La Sagrera. Tot això a través d'espais dotats d'infraestructures i recursos per a la participació i la implicació ciutadania.

L'equipament neix amb la voluntat de respondre a les necessitats d'espai d'algunes entitats del barri. També neix, amb la premisa de ser un projecte global que doni resposta a les carències d'oferta d'activitats, ampliant i establint sinergies amb altres serveis socioculturals al barri.

La Torre de La Sagrera és un projecte de gestió comunitària que parteix de la idea que l'equipament és un bé comú del barri, i per tant, el territori té el dret i la responsabilitat de participar de forma activa en la seva gestió.

ESPAI TORRE

Espai de participació obert a tot el veïnat usuari de la Torre de La Sagrera, i també a qualsevol persona que es vulgui implicar en aquest projecte comunitari.

La trobada té l'objectiu de construir i revisar el projecte anual col·lectiu de la Torre.

És un mecanimse de participació real, d'escolta activa i presa col·lectiva de decisions que enriqueix la Federació.

Foto: ACMphoto
Foto: ACMphoto

COMISSIONS

Espais de participació oberts a la ciutadania que treballen de manera regular i continuada en àmbits concrets de la gestió de la Torre de la Sagrera, tant de relacionats amb els serveis que s'ofereixen com d'altres que procuren pel bé comú.

Les comissions estan sempre obertes a noves incorporacions i noves propostes de comissions. Som-hi, participa!


  • Gestora

Per una major comunicació i gestió es genera un espai de trobada mensual entre l’Equip Humà contractat i una representació de les entitats que participen en el dia a dia de La Torre. Aquesta és la principal eina d’articulació del projecte de l’equipament que esdevé anualment a l’Espai Torre.


  • Festivitats i tradicions

Té per objectiu dotar el barri d’un calendari festiu català d’arrel tradicional ric i variat, que englobi totes les festivitats populars i tradicionals catalanes, tant grans celebracions, com festivitats més petites que corren el risc de desaparèixer o no són conegudes a La Sagrera. La comissió també vetlla per la promoció de la cultura popular i tradicional de Catalunya a través d’activitats, tallers, conferències, debats, cicles, espectacles, així com la creació d’elements i símbols del costumari català.

Consulta els acords presos


  • Sostenibilitat

GRUPS DE TREBALL

Espais de participació ciutadana per tractar necessitats concretes a curt o mig termini. El funcionament és pràcticament homòleg al de les Comissions, amb la diferència que la seva temporalitat està limitada a la resolució de la necessitat què responen en un moment donat i no afecten a la programació d'activitats de la Torre de la Sagrera.

  • Història i patrimoni

Espai comunitari que persegueix recuperar, preservar i dignificar la memòria de La Sagrera, de les seves lluites i de la seva gent. Alhora, treballa per posar en valor el patrimoni cultural, tan de l'edifici com dels diferents punts d'interès existents al seu entorn territorial.

Consulta els acords presos


  • Petit manteniment

Grup que s'encarrega de fer petites accions de millora dels espais del centre, col·locació de material que corre pressa o que no pot fer-se'n càrrec la brigada de manteniment.


  • Banc del temps
Jornada de manteniment. Foto: ACMphoto

EQUIP HUMÀ

L’equip de treballadores entenem l’associacionisme com a eina de participació social i de manifestació de les voluntats civils en el territori i propagadora de valors com els de la solidaritat, l’educació i la cultura com a eixos de vertebració social. Volem esdevenir un punt de trobada per totes elles, així com les iniciatives hagudes al territori, buscant un espai de complicitat, sinergies i de dotació del suport que s’escaigui convenient.

La Maria

Coordinació

coordinacio@torrelasagrera.cat

La Carla i en Carlos

Dinamització cultural

dinamitzacio@torrelasagrera.cat

La Fina i en Germán

Informació

info@torrelasagrera.cat